Talu dirwy am beidio â chael arwyddion “dim ysmygu”